KENYATAAN SEBUT HARGA : LPPS/PTD/SH/001/2022 (SEBUT HARGA BAGI MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KOMPUTER TAHUN 2022 DI LEMBAGA PELABUHAN-PELABUHAN SABAH) - 16 MEI 2022